Enstitisyon

Ministè Anviwonnman ak resous natirel

Se yon entitisyon leta Dominiken ki la pou li okipe-l de tout sa ki konsène anviwonnman ak resous natirel. Li te kreye selon atik 22, seksyon III, la lwa No. 64-00, pou ranfòsman òganizasyon publik ki nan sektè anviwonman ak resous natirèl.

http://www.ambiente.gob.do

Sant pou Devlopman Agrikilti ak Rebwazman (CEDAF)

CEDAF se yon òganizasyon prive kip a la pou fè lajan. Li bay tèt li misyon travay pou ankouraje devlopman dirab nan kesyon agrikilti ak rebwazman, atravè fòmasyon ak enfòmasyon, inovasyon enstitisyonel ak analiz politik ak estraki ki kons`ene sektè sa yo. Nan lide pou kapab ranfòse sektè agrikilti a epi bese nivo pobrete ak pwoteje anviwonmman.

http://www.cedaf.org.do

Fondasyon SUSTALDE

ESe yon òganizasyon kip a la pou fè lajan. Li gen biwo santral li nan peyi Basque, li donde an 2002, li bay tèt li misyon travay pou ankouraje devlopman riral dirab. Fondasyon SUSTALDE devlope aktivite nan nivo local ak entènasyonal. Li patisipe nan divès inisyativ pou chache amelyore kalite la vi moun nan zòn riral yo.

http://www.sustalde.org

Sant Sante ak Devlopman Integre (CSDI)

Se yon òganizsyon privé kip a la pou fè lajan. Travay li chita sou apwòch sistemik, ki pèmèt li mete aksan sou aspè kle devlopman riral integr, pandan li mete aksan sou 3 pwen esansyel kise : kapital sosyal, Moun ak Kapital ekonomik.

http://www.csdibonsamaritain.org

Direksyon Jeneral Koperasyon Multilatérale (DIGECOM)

Se yon enstitisyon ki la pou kontwole suiv epi evalye program ak pwojè koperasyon teknik, ki jwenn bourad lajan nan men gwo bayè lajan intènasyonal yo. DIGECOM la tou pou li kenbe bon jan relasyon ak ajans koperasyon yo.

http://economia.gob.do/mepyd/viceministerios/cooperacion-internacional/digecom/

Inyion Ewopeyèn (UE)

UE se yon asosiyasyon ekonomik ak politik. Li gen ladan 28 peyi sou kontinan ewòp la.  

http://europa.eu